Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je Linda Vaňková, CLICHÉ SHOES, se sídlem Hálkova 1056/10, 30100 Plzeň, IČ: 88381170, DIČ: CZ7761120158. 
Živnostenský list vydán Magistrát města Plzně, živnostenský úřad, č.j. MMP/007524/12.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Pozn. povinnost evidence tržby vzniká při platbě platební kartou a při platbě v hotovosti, tzn. pouze v kamenné prodejně.

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené kupujícím v distanční kupní smlouvě - objednávce (dále jen Zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách prodávajícího, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající poskytuje zprostředkované informace a nenese odpovědnost za informace, které poskytl výrobce.
Prodávající se zavazuje, že bude svým kupujícím dodávat:

 • bezvadné Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo e-mailem na kontaktních číslech Prodávajícího a osobně na adrese kamenné prodejny. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí e-mailem, telefonicky nebo pomocí SMS. Prodávající se zavazuje, že poté Kupující obdrží e-mailem, telefonicky nebo pomocí SMS potvrzení své objednávky. Uzavření distanční kupní smlouvy je automaticky okamžik odeslání objednávky.

Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonní číslo je požadováno z důvodu kontaktování Kupujícího ohledně potvrzení objednávky či Přepravcem před doručením zásilky.

Místem dodání Zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.cliche-shoes.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech, v souladu s čl. X těchto obchodních podmínek.

Maximální možný počet objednaných párů je 6. Pokud máte zájem o větší počet obuvi pro objednání, kontaktujte nás.

III. Cena

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění zákazníků změnit ceny v internetovém obchodě. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je plátcem DPH.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji Zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1

Není-li Prodávající povinen podle smlouvy dodat Zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání Zboží jeho předání prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání Zboží Prodávajícím.

IV. Způsoby platby

1. V hotovosti nebo kartou při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím Přepravce zvoleného Prodávajícím (dále jen Přepravce).

 • PPL kurýr  + dobírka, poplatek 80 Kč vč. DPH - platba dobírky je možná hotově nebo kartou
  Přepravné pro objednávky v hodnotě vyšší než 2.500,- Kč (s DPH) je  poštovné zdarma.
 • DPD kurýr  + dobírka, poplatek 100 Kč vč. DPH - platba dobírky je možná hotově nebo kartou
 • Česká pošta, Balík do ruky jednotná částka za balík je 160 Kč vč. DPH, jak po platbě předem, tak na dobírku. Zásilky odesíláme pouze 1x týdně a to většinou v pátek.

2. V hotovosti či platební kartou při převzetí Zboží  v prodejně na adrese Melounova 520/4, Praha 2. Zboží je na prodejně rezervováno po dobu 7 kalendářních dní, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím pozdější odběr Zboží. Osobní převzetí Zboží je možné po telefonické nebo e-mailové dohodě s Prodávajícím.

3. Bankovním převodem nebo on-line platební kartou na účet Prodávajícího před odesláním Zboží. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.

Kupujícím ze zahraničí nabízí Prodávající pouze formu platby předem na bankovní učet Prodávajícího.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-1684760207/0100, variabilní symbol: číslo objednávky

 • PPL kurýr, poplatek 60 Kč vč. DPH
  Přepravné pro objednávky v hodnotě vyšší než 2.500,- Kč (s DPH) je  poštovné zdarma.
 • DPD kurýr, poplatek 80 Kč vč. DPH

 • Česká pošta, Balík do ruky jednotná částka za balík je 160 Kč vč. DPH, jak po platbě předem, tak na dobírku. Zásilky odesíláme pouze 1x týdně a to většinou v pátek.

Objednané zboží je rezervováno po dobu 7 kalendářních dní, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím pozdější odběr Zboží. Tzn. pokud ode dne objednání nebude připsána platba na náš účet do 7mi dnů, bude objednávka automaticky stornována.

V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání Zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

Zboží takto expedujeme pouze po České republice. Objednané zboží je odesláno vetšinou týž, maximálně druhý pracovní den po změně stavu na ,,připrava k odeslání". 

4. V případě dodání na Slovensko je automaticky účtován poplatek za zaslaní dobírkou Českou poštou (a následně Slovenskou poštou) nebo PPL 250 Kč (v jakékoliv výši objednávky). 

 

V. Doba dodání Zboží
 

Dobu dodání Zboží upřesní Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky dle čl. II. V případě, že je doba dodání uvedena i na stránkách Prodávajícího, je určující doba dodání uvedená v potvrzení objednávky. 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující  má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu. Odstoupí-li spotřebitel (kupující) od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Na vrácení Zboží musí být předem upozorněno (ideálně co nejdříve) e-mailem nebo telefonicky Prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky a požadují vrácení uhrazené částky za Zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis.".

Při splnění všech výše uvedených podmínek uhradí prodávající kupujícímu zpět kupní cenu zboží převodem na uvedený účet a to nejpozději do 14ti kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zásilku odesílejte VŽDY na adresu kamenné prodejny, tzn. CLICHÉ SHOES, Melounová 520/4,  Praha 2, 12000. Na jiné adrese NEBUDOU zásilky přebrány!!!!

Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. 

Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů a doplňků (např. náhradních podpatků), původního obalu apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být originál dokladu o koupi v našem obchodě. V případě, že vracíte pouze část dodaného zboží, přiložte kopii dokladu o zakoupení.
Obuv, která vykazuje známky použití a nošení venku, není možné vrátit a není možné za něj vrátit platbu kupujícímu!
V případě, že vracíte nebo vyměňujete zakoupené zboží, prosím, nepište adresy přímo na krabice! Zboží bude znovu uvedeno do prodeje a součástí dodávky je i originální krabice!

Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím do 14ti dnů po doručení zboží vráceny peníze bankovním převodem za objednané zboží a to ve výši částky (včetně poštovného, pokud bylo účtováno), za kterou bylo zboží koupeno. Platbu vracíme POUZE bankovním převodem, zaslání na dobírku či vrácení platby složenkou NENÍ MOŽNÉ.

Poplatky za poštovné, které vynaložil Kupující při odeslání zpět Prodávajícímu, jsou hrazeny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené Kupujícímu od Prodávajícího.
V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a Zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

V případě vrácení zboží, které bylo zasláno mimo Českou republiku se vracení platby řídí dle mezinárodních pravidel uvedených zde

VIa.
Výměna zboží

Pokud zákazníkovi bude požadovat výměnu nepadnoucího zboží, musí prodejnci skutečnost prodejci oznámit co nejdříve a stejně jako v bodě VI. odeslat na adresu kamenné projdeny do 14ti kalendářních dnů po obdržení zboží. První výměna zboží je zdarma, následné výměny jsou zpoplatněny dle ceníku České pošty, tzn. obecně platí, že za krabici s obuví se bude účtovat 99 Kč.

VIb.
Záměrné nepřevřetí či odmítnutí zásilky zákazníkem

V případě, že zákazník bez předchozí komunikace s dodavatelem odmítne převzít objednané zboží, je zákazník povinnen uhradit náklady na dopravu zboží - dle ceníku za dopravu, kterou uvádí tento e-shop. V případě nedodržení těchto závazků budou tyto poplatky a další vícenáklady vymáhány. V případě takto nevyzvednuté zásilky bude následující objednávka od konkrétního zákazníka vyřízena a expedována pouze po platbě předem bankovním převodem.

VII. Rozpor s distanční kupní smlouvou

v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s distační kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

VIII. Odstoupení od distační smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku a tím odstoupit od distanční kupní smlouvy (po předchozí dohodě s Kupujícím či po oznámení Kupujicímu) zejména v případech:

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
 • kdy Kupující opakovaně objednal a následně nepřevzal objednané zboží
 • kdy Kupující nereaguje na doplňující dotazy či nekomunikuje a nepřijímá odeslanou zásilku
 • kdy není schopen doručit Zboží v daném množství
 • kdy je objednávky na jednoho zákazníka v jeden den vyšší než 6 párů
 • v případech, že se Zboží již nevyrábí nebo nedodává
 • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží
 • v případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího.

IX. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů Zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

X. Reklamace

Kupující je povinen v případě zaslání Zboží toto Zboží od Přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci.

V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.

V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně, e-mailem či telefonicky oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.

Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je kamenná prodejna Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla kamenné prodejny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede prostřednictvím formuláře na http://www.cliche-shoes.cz/index.php?route=account/return/insert , písemně nebo e-mailem a doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte Zboží na adresu Prodávajícího, nebude Prodávajícím převzato. Od doručení reklamovaného Zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady.  Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - paragoon = účtenka za hotové, daňový doklad. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití Zboží, má Kupující nárok na výměnu za Zboží stejného nebo obdobného druhu a bez vad nebo na vrácení kupní ceny. 

V případě, že se jedná o drobnou vadu, může Prodávající nabídnout Kupujícímu řešení reklamace formou adekvátní slevy.

Nárok na reklamaci zaniká při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke Zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem, kdy nárok na reklamaci zaniká, je používání neimpregnované kožené obuvi ve vlhku či děšti, drobné ochylky ve struktuře použité kůže v jednom páru obuvi, obuv je běžně opotřebena užíváním atd. 

Reklamace se řídí dle reklamačního řádu na http://www.cliche-shoes.cz/reklamacni_rad

K případnému mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

XI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, včetně Nařízení o GDRP, platného od 25.5.2018.
 
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.cliche-shoes.cz (Prodávající Linda Vaňková, Hálkova 1056/10, PLzeň, 30100, IČO 88381170, DIČ CZ7761120158) kupující dává prodávajícímu (provozovateli obchodu) souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Provozovatel obchodu se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou prostřednictvím internetového obchodu na www.cliche-shoes.cz jsou důvěrná a nebudou předána žádnému dalšímu subjektu.

Pokud jste doteď odebírali naši marketingovou komunikaci přes elektronické prostředky (e-mailem zasílaný newsletter), již jsme od vás souhlas se zasíláním tohoto média obdrželi a budete ji dostávat i nadále, pokud si nebudete sami přát ukončit její odběr.

Budeme naprosto respektovat, když v budoucnu změníte názor a rozhodnete se přestat naši marketingovou komunikaci nadále odebírat. Součástí každého newsletteru je i speciální odkaz, kde se můžete odhlásit z odebírání tohoto média.

XII. Zákazníkem nepřevzatá zásilka

V průběhu časového intervalu, po který je balík uložen na kujícím zvoleném úložním místu zvoleného kurýra sleduje prodejce stav zásilky a upozorňuje kupujícího e-mailem a sms na skutečnost, že je zásilka připravena k vyzvednutí. V případě, že zákazník nereaguje na výzvy přepravní služby, ani na výzvy od prodejce, a zásilka se po uplynutí úložní doby vrátí prodejci, vyhrazuje si prodejce v případě další objednávky od stejného kupujícího právo na platbu předem, ve které bude účtována plná výše poštovného dle aktuálního ceníku využité přepravní služby a to i v případě, že bude pro novou objednávku překročen limit pro poštovné zdarma nebo v okamžiku přijetí nové objednávky bude jakákoliv akce na poštovné zdarma! Zároveň bude kupujícímu doúčtován poplatej za poštovné, které prodejce uhradil při objednávce, kterou zákazník nepřevzal. Tyto sankce se netýkají zákazníků, kteří s prodejcem komunikují a zruší objednávku.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí aktuální platnou legislativou České republiky a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.

Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného Zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 2. 2021