Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň Prodávajícím je Linda Vaňková, CLICHÉ SHOES, se sídlem Chocerady 149, 25724, Chocerady, IČ: 88381170, DIČ: CZ7761120158 (11.1. 2023 není plátce DPH). 
Živnostenský list vydán Magistrát města Plzně, živnostenský úřad, č.j. MMP/007524/12.

Kontakt: tel: 603 822 979, email:info@cliche-shoes.cz

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené kupujícím v distanční kupní smlouvě - objednávce (dále jen Zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na internetových stránkách prodávajícího, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající poskytuje zprostředkované informace a nenese odpovědnost za informace, které poskytl výrobce.
Prodávající se zavazuje, že bude svým kupujícím dodávat:

 • bezvadné Zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
 • zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
 • zboží vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

II. Objednávka

Objednávku může učinit Kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo e-mailem na kontaktních číslech Prodávajícího a osobně na adrese kamenné prodejny. Prodávající Kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí e-mailem, telefonicky nebo pomocí SMS. Prodávající se zavazuje, že poté Kupující obdrží e-mailem, telefonicky nebo pomocí SMS potvrzení své objednávky. Uzavření distanční kupní smlouvy je automaticky okamžik odeslání objednávky.

Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonní číslo je požadováno z důvodu kontaktování Kupujícího ohledně potvrzení objednávky či Přepravcem před doručením zásilky.

Místem dodání Zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.cliche-shoes.cz, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech, v souladu s čl. X těchto obchodních podmínek.

Maximální možný počet objednaných párů je 6. Pokud máte zájem o větší počet obuvi pro objednání, kontaktujte nás.

III. Cena

Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy konečné, platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Prodávající není plátcem DPH (od 11.1.2023).

IV. Způsoby platby

1. Dobírkou při převzetí zásilky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím Přepravce, kterého si zvolil Kupující při objednání. 

 • PPL kurýr  + dobírka, u objednaného zboží pod celkovou částku 2.500 Kč je celkový poplatek 80 Kč (doprava 60 Kč, dobírka+20Kč). Platba dobírky je možná hotově nebo kartou
  Přepravné a doběrečné pro objednávky v hodnotě vyšší než 2.500,- Kč je zdarma.

 • DPD kurýr  + dobírka, celkový poplatek 100 Kč (doprava 80 Kč, dobírka+20Kč). Platba dobírky je možná hotově nebo kartou

 • Česká pošta, Balík do ruky jednotná částka za balík je 160 Kč, jak po platbě předem, tak na dobírku. Zásilky odesíláme pouze 1x týdně a to většinou v pátek 

 • Balíkovna, Česká pošta: nelze platit dobírkou

 • Zásilkovna: nelze platit dobírkou

2. V hotovosti či platební kartou při převzetí Zboží  v prodejně na adrese Melounova 520/4, Praha 2. Zboží je na prodejně rezervováno po dobu 7 kalendářních dní, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím pozdější odběr Zboží. Osobní převzetí Zboží je možné po telefonické nebo e-mailové dohodě s Prodávajícím.

3. Bankovním převodem nebo on-line platební kartou na účet Prodávajícího před odesláním Zboží. V případě bankovního převodu je objednávka ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet. V případě platby on-line kartou odesíláme zásilky po automatickém obdržení potvrzení akceptované platby od platebního portálu.

Kupujícím ze zahraničí nabízí Prodávající pouze formu platby předem na bankovní učet Prodávajícího.

V případě platby předem platební kartou nebo bankovním převodem.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-1684760207/0100, variabilní symbol: číslo objednávky

 • PPL kurýr, poplatek 60 Kč u objednávek pod 2.500 Kč
  Přepravné pro objednávky v hodnotě vyšší než 2.500,- Kč  je  poštovné zdarma.

 • DPD kurýr, poplatek 80 Kč 

 • Česká pošta, Balík do ruky jednotná částka za balík je 160 Kč , jak po platbě předem, tak na dobírku. Zásilky odesíláme pouze 1x týdně a to většinou v pátek.

 • Balíkovna, Česká pošta:  U objednávek pod 2500 Kč je cena za dopravu na zvolenou Balíkovnu v případě platby předem nebo kartou 60 Kč. Nad částku 2.500 Kč je doprava zdarma.  Maximální rozměr zásilky může být 50x50x50 cm, tzn. cca 3 páry nižší obuvi.
 • Zásilkovna,  U objednávek pod 2500 Kč je cena za dopravu na zvolenou Zásilkovnu v případě platby předem nebo kartou 60 Kč. Nad částku 2.500 Kč je doprava zdarma. 

Objednané zboží je rezervováno po dobu 7 kalendářních dní, nedohodne-li si Prodávající s Kupujícím pozdější odběr Zboží. Tzn. pokud ode dne objednání nebude připsána platba na náš účet do 7mi dnů, bude objednávka automaticky stornována.

V případě, kdy Kupující provede úhradu předem a Prodávající není schopen zajistit dodání Zboží, Prodávající neprodleně vrátí plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem.

Zboží takto expedujeme pouze po České republice. Objednané zboží je odesláno vetšinou týž, maximálně druhý pracovní den po změně stavu na ,,připrava k odeslání". 

4. V případě dodání na Slovensko je účtován poplatek za zaslaní dobírkou Slovenskou poštou 250 Kč, po platbě předem nebo kartou je cena dopravy 230 Kč (v jakékoliv výši objednávky).  Pokud zákazník zvolí dodání Zásilkovnou=Packeta, je poplatek za přepravu 100 Kč  po platbě předem (kartou nebo převodem, dobírka není možná)

 

V. Doba dodání Zboží
 

Obvykle odesíláme zásilky každý pracovní den, doba dodání od odeslání je závislá na zvoleném přepravci. §
Po odeslání zásilky zákazníkovi zasíláme sledovací číslo balíku.
Dobu dodání Zboží upřesní Prodávající Kupujícímu v potvrzení objednávky dle čl. II. V případě, že je doba dodání uvedena i na stránkách Prodávajícího, je určující doba dodání uvedená v potvrzení objednávky.  

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující  má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, a to bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu. Odstoupí-li spotřebitel (kupující) od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Na vrácení Zboží předem upozorněte e-mailem nebo telefonicky Prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo objednávky a požadují vrácení uhrazené částky na účet číslo (vaše číslo účtu) . Datum a podpis.". Můžete využít i Formuláře na vrácení, který naleznete zde a v e-mailu s potvrzením objednávky.

Prodávající kupujícímu vrátí zpět kupní cenu zboží, včetně nákladu na dodání pokud byly účtovnány, dle způsobu přijaté platby (či alternativním způsobem po předchozí domluvě s kupujícím), a to nejpozději do 14ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.  Zásilku odesílejte VŽDY na adresu kamenné prodejny, tzn. CLICHÉ SHOES, Melounová 520/4,  Praha 2, 12000. Na jiné adrese NEBUDOU zásilky přebrány!!!!

Prosíme, nezasílejte zásilky formou dobírky. 

Zboží, prosím, zasílejte zpět tak, aby bylo v bezvadném stavu, nepoškozeno, včetně všech případně dodaných doplňků (např. náhradních podpatků), schopno další distribuce. 
Na vrácenou obuv, která vykazuje známky nošení venku či jiná poškození
, bude dle Občaského zákona č. 89/2012, paragrafu 1833, vůči kupujícímu uplatněn nárok na náhradu snížení hodnoty zboží.

Případné poplatky za poštovné, které vynaložil Kupující při odeslání zpět Prodávajícímu, jsou hrazeny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené Kupujícímu od Prodávajícího.

V případě vrácení zboží, které bylo zasláno mimo Českou republiku se vracení platby řídí dle mezinárodních pravidel uvedených zde

VIa.
Výměna zboží

Pokud zákazníkovi bude požadovat výměnu nepadnoucího zboží, musí prodejnci skutečnost prodejci oznámit co nejdříve a stejně jako v bodě VI. odeslat na adresu kamenné projdeny do 14ti kalendářních dnů po obdržení zboží. První výměna zboží je zdarma, následné výměny jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku dopravy.

VII. Rozpor s distanční kupní smlouvou

v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s distační kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. 

VIII. Odstoupení od distační smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku a tím odstoupit od distanční kupní smlouvy (po předchozí dohodě s Kupujícím či po oznámení Kupujicímu) zejména v případech:

 • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího
 • kdy Kupující opakovaně objednal a následně nepřevzal objednané zboží
 • kdy není schopen doručit Zboží v daném množství,  tato skutečnost bude s Kupujícím předem projednána
 • v případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude tato částka bezodkladně převedena zpět na účet Kupujícího

IX. Délka záruční doby

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Záruční doba na většinu prodávaných výrobků je poskytována 24 měsíců. U druhů Zboží, kde výrobce nabízí prodlouženou záruční dobu, je tato informace uvedena Prodávajícím na záručním listě nebo faktuře.

X. Reklamace

Kupující je povinen v případě zaslání Zboží toto Zboží od Přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit Přepravci.

V případě jakýchkoli závad se doporučuje Kupujícímu zásilku nepřevzít. Převzetím zásilky Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala výše uvedené náležitosti a na pozdější reklamaci ohledně porušenosti obalu nebude brán zřetel.

V případě, že Kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně, e-mailem či telefonicky oznámit Prodávajícímu. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby Kupujícího.

Místem uplatnění reklamace poškozeného nebo vadného zboží je kamenná prodejna Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla kamenné prodejny Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy.

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede prostřednictvím formuláře na http://www.cliche-shoes.cz/index.php?route=account/return/insert , písemně nebo e-mailem a doručí Prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte Zboží na adresu Prodávajícího, nebude Prodávajícím převzato. Od doručení reklamovaného Zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady.  Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - paragoon = účtenka za hotové, daňový doklad. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití Zboží, má Kupující nárok na výměnu za Zboží stejného nebo obdobného druhu a bez vad nebo na vrácení kupní ceny. 

V případě, že se jedná o drobnou vadu, může Prodávající nabídnout Kupujícímu řešení reklamace formou adekvátní slevy.

Nárok na reklamaci zaniká při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke Zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem, kdy nárok na reklamaci zaniká, je používání neimpregnované kožené obuvi ve vlhku či děšti, drobné ochylky ve struktuře použité kůže v jednom páru obuvi, obuv je běžně opotřebena užíváním atd. 

Reklamace se řídí dle reklamačního řádu na http://www.cliche-shoes.cz/reklamacni_rad

K případnému mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

XI. Řešení sporu

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“)

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

XII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, včetně Nařízení o GDRP, platného od 25.5.2018.
 
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.cliche-shoes.cz (Prodávající Linda Vaňková, Chocerady 149, Chocerady, 25724, IČO 88381170, DIČ CZ7761120158) kupující dává prodávajícímu (provozovateli obchodu) souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Provozovatel obchodu se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou prostřednictvím internetového obchodu na www.cliche-shoes.cz jsou důvěrná a nebudou předána žádnému dalšímu subjektu.

Pokud jste doteď odebírali naši marketingovou komunikaci přes elektronické prostředky (e-mailem zasílaný newsletter), již jsme od vás souhlas se zasíláním tohoto média obdrželi a budete ji dostávat i nadále, pokud si nebudete sami přát ukončit její odběr.

Budeme naprosto respektovat, když v budoucnu změníte názor a rozhodnete se přestat naši marketingovou komunikaci nadále odebírat. Součástí každého newsletteru je i speciální odkaz, kde se můžete odhlásit z odebírání tohoto média.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se řídí aktuální platnou legislativou České republiky a platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání objednávky Kupujícím.

Odesláním objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného Zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.

Obchodní podmínky jsou platné od 9. 10. 2023