Spokojená zákaznice, která se k nám bude ráda vracet, je pro nás prioritou. Veškeré zboží proto kontrolujeme.
Přesto se však může stát, že se případná závada projeví až při používání zboží. Kdykoliv nás můžete kontaktovat na tel 603 822979 nebo emailu info@cliche-shoes.cz

Při tvorbě jsem vycházeli ze spolupráce s výrobci, právním poradcem a Sborníku pravidel pro řešení reklamací od České obuvnické a kožedělné asosiace. Reklamační řád naleznete umístěn i v kamenné prodejně. 

Výňatek z reklamačního řádu, pro Vaši rychlejší orientaci:
Místo a způsob uplatnění reklamace:

 • Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci v prodejně CLICHÉ SHOES osobně nebo prostřednictvím oznámení na email info@cliche-shoes.cz , případně na tel čísle 603822979. Po oznámení reklamace Vás budeme kontaktovat a dohodneme termín, kdy kurýr vyzvedne reklamované zboží (samozřejmě na naše náklady) a doručí je k nám na prodejnu. Nákup reklamovaného zboží v prodejně (kamenná prodejna i e-shop) CLICHÉ SHOES prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí společnost CLICHÉ SHOES reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejně CLICHÉ SHOES. Pokud nevyužijete nabízený svoz naší přepravní službou, v případě oprávněné reklamace Vám také vrátíme částku investovanou do zaslání zásilky (např. doporučený balík Česká pošta)
 • Odst.2: Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání.
 • Odst.3: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.

Celé znění reklamačního řádu

Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a Lindy Vaňkové, se sídlem Chocerady 149, Chocerady, 25724, (POZOR!!!! Toto je pouze sídlo společnosti, veškeré zásilky prosím směrujte na adresu obchodu CLICHÉ SHOES, Melounova 520/4, Praha 2, 12000!) , IČ: 88381170.
Živnostenský list vydán Magistrát města Plzně, živnostenský úřad, č.j. MMP/007524/12, provozovatele CLICHÉ SHOES (dále jen CLICHÉ SHOES nebo Prodávající) v případě, že přes veškeré úsilí Prodávajícího CLICHÉ SHOES o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného Zboží. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek I

Prevence

 • Odst.1: Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.

Společenská obuv je určena především pro nošení v interiéru a nehodí se k delší chůzi, neboť je velmi citlivá na mokro, vlhko a nerovný povrch.

Vycházková obuv je obuv k nošení po místích komunikacích a v interiérech.

Módní obuv je určená pro krátkodobé a občasné nošení. Materiály a typ kostrukce jsou vybírány s ohledem na poslední módní trendy. Životnost takovéto obuvi je omezená, může být i kratší než poskytovaná záruční doba. Tato obuv je určena především do suchého prostředí. Tato obuv není určena pro každodenní, časté používání.

Výrobní způsob obuvi, obuv lepenáSpodek obuvi je ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuvi, či opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi.

Výrobní způsob obuvi, obuv flexiblová. Spodek obuvi je přímo přišíván ke spodku obuvi. U tohoto typu je omezená vodonepropustnost. Tuto obuv používejte především do suchého prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. U tohoto typu obuvi je nutné provádět důkladnou impregnaci, především u prošívaného okraje obuvi.

Ošetřování obuvi
Životnost Vaší obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování.

Hladká usňová obuv – obuv z tohoto materiálu ošetřujte speciálním krémem, užití krému dle instrukcí výrobce krému. Useň není voděodolný materiál, ale vodopropustnost Vaší obuvi může být zvýšena pomocí impregnačních sprejů. Při užití impregnačního spreje dodržujte pokyny výrobce spreje.

Nubuková, velurová (semišová) obuv – obuv ošetřujte kartáčováním, nejlépe speciálními gumovými kartáčky. Při větším opotřebení můžete užít i barevné (i bezbarvé) vodoodpuzující spreje a prostředky určené pro tento materiál. U každého z těchto ošetřujících výrobků dodržujte pokynů výrobce prostředků. Obuv nikdy nekrémujte.

Textilní obuv – obuv ošetřujte za sucha kartáčkováním a čistícími spreji na textil. Při užití čistícího spreje dodržujte pokyny výtobce spreje.

Syntetická obuv (plasty, koženky) – svým vzhledem se často zaměňuje s usňovými materiály, jejich vlastnosti jsou však odlišné. Zejména prodyšnost, přizpůsobivost, absorpce. Obuv ošetřujte prostředky určenými pro syntetické materiály nebo pouze vlhkým hadříkem a vytřete ji do sucha. V žádném případě nepouživejte k ošetření prostředky určené pro useň. Plastové součásti obuvi jsou barveny a bývají náchylné k mechanickému poškození způsobeném např. zakopnutím.

Nezbytné obecné zásady udržování obuvi:
- pokud typ obuvi povoluje a vyžaduje, viz výše, obuv opakovaně impregnujte a krémujte, čestnost zvyšujte s vyšším výskytem deštivého a vlhkého počasí. Dodržujte instrukce výrobce přípravků
- při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci
- po vyzutí obuvi ji napněte na napínáky odpovídající velikosti
- obuv je nutné po každém vyzutí důkladně vyschnout a vyvětrat – i po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřku vlivem pocení nohou
- používáním nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení
- promáčnou obuv vycpěte novinovým papírem a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty
- není dovoleno prát obuv v pračce
- oprava opotřebované podešve či výměna patníků atp. se provádí běžně a včas v rámci základní údržby uživatelem na jeho náklady a zodpovídá za ni spotřebitel
- opořebení patníků souvisí s velikostí jejich plochy. Na malý patník (např. na jehlovém podpatku) je vyvíjen veliký tlak, což má za následek, že jeho opotřebení je podstatně rychlejší než-li opotřebení patníku s větší plochou
- nohu je nutno v obuvi dostatečně upevnit šněrovadly, zapínacími pásky (pokud jsou kontrukčně k dispozici) apod. Nedostatečné upevnění nohy v obuvi může být příčinou nadměrného opotřebení podšívek a stélek
- zabraňte styku světlé kůže a světlé sytentiky s jiným, jinak barevným materiálem. Světlá kůže a světlá syntetika absorbuje pigmenty tmavších barev
- v důsledku konstrukce módní obuvi s prodlouženou špičkou dochází při chůzi ke kontaktu špičky obuvi s podlahou či chodníkem atp. Důsledkem je poměrně rychlé opotřebení špiček podešví, případně i svršků. Obuv je nutno pravidelně kontrolovat a včas provést podražení podešví. Jde o základní údržbu uživatelem, kterou si zákazník provádí a hradí sám.
- v případě projevení závady je zákazník povinen uplnatnit reklamaci okamžitě. Nelze nárokovat právo reklamace pokud zákazník používal zboží s vadou a z vady opravitelné tak způsobil vadu neopravitelnou.

Nezbytné obecné zásady udržování kabelek:
- kabelky nepřetěžujte, chraňte před mechanickým poškozením, přenášením předmětů s ostrými hranami, před přímým slunečním zářením, deštěm, sněhem a mrazem
- na usňové materiály používejte impregnační sprej. Na hladkou useň lze užít i vhodný bezbarvý ošetřující krém (pozor, nepoužívejte barevné krémy, obarví následně oblečení, které se kabelky dotýká)
- barvená useň může obarvit světlé oblečení, naopak světlá useň přijímá barvy tmavší, typicky džínovou barva. Na toto nelze uplatnit reklamaci
- nostnost kabelky je zavislá na velikosti a konstrukci. Obecně lze specifikovat nosnost kabelky 0,5 kg, ale tato nosnost je limitována konstrukcí a velikostí jednotlivých typů kabelek
- kabelky nikdy neperte
- syté a pastelové barvy usně mohou po jisté době užívání zesvětlat, stejně jako bílá barva může po jisté době mírně zežloutnout. Tomu lze částečně zabránit používáním bezbarvého krému nebo impregnací. Vždy volte k tomu určené přípravky z dodržujte pokyny výrobce přípravků.

 • Odst.2: Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 • Odst.3: Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Po dobu užívání výrobku je zákazník povinen provádět pravidelnou údržbu výrobku.


 • Článek II

Základní podmínky reklamace

 • Odst.1: Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci okamžitě po zjištění závady.
 • Odst.2: Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 • Odst.3: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • Odst.4: Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Odst.5: Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží CLICHÉ SHOES očištěné a společnost CLICHÉ SHOES je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 • Odst.6: Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. 
 • Odst. 7: Zboží do reklamace musí být dodáno omyté, očištěné a s originálním dokladem o koupi zboží

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

 • Odst.1: Zákazník může uplatnit reklamaci v prodejně CLICHÉ SHOES osobně nebo prostřednictvím oznámení na email info@cliche-shoes.cz . Po oznámení reklamace Vás budeme kontaktovat a dohodneme termín, kdy kurýr vyzvedne reklamované zboží a doručí je k nám na prodejnu. Nákup reklamovaného zboží v prodejně (kamenná prodejna i e-shop) CLICHÉ SHOES prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí společnost CLICHÉ SHOES reklamační řízení jen pokud zákazník jiným věrohodným způsobem doloží resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v prodejně CLICHÉ SHOES. Pokud nevyužijete nabízený svoz naší přepravní službou, v případě oprávněné reklamace Vám také vrátíme částku investovanou do zaslání zásilky (např. doporučený balík Česká pošta).
 • Odst.2: Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání. Tzv. reklamační protokol.
 • Odst.3: Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s vedoucím prodejny nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

 • Odst.1: Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
 • Odst.2: Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Společnost CLICHÉ SHOES je povinna vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. 

Článek V

Odstranitelné vady

 • Odst.1: Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.
 • Odst.2: V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost CLICHÉ SHOES je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Článek VI

Neodstranitelné vady

 • Odst.1: Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.
 • Odst.2: Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má zákazník právo:
  • požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (stejný model, stejný výrobce)
  • nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • Odst.3: V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. 

Článek VII

Rozpor s kupní smlouvou

 • Odst.1: Prodávající CLICHÉ SHOES odpovídá zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez viditelných vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, Prodávajícím CLICHÉ SHOES popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.
 • Odst.2: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 12ti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Odst.3: Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 12 měsících, se řeší způsobem uvedeným v článcích V a VI.

Článek VIII

Řešení sporů

K případnému mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 11.1.2023