Reklamační řád

Spokojená zákaznice, která se k nám bude ráda vracet, je pro nás prioritou. Veškeré zboží proto kontrolujeme a pokud není v perfektním stavu, v našem obchodě jej nenajdete. Přesto se však může stát, že se případná závada projeví až při používání zboží. Aby byl zájem zákazníka plně ochráněn, je pro Vás k dispozici následující Reklamační řád. Snažíme se zákaznicím poskytovat i poprodejní servis, nicméně i my jsme vystaveni neoprávněným reklamacím, kdy je třeba si uvědomit, že právo reklamovat neznamená, že finanční kompenzace by měla být vrácena spotřebiteli za obnošení zboží.
Při tvorbě jsem vycházeli ze spolupráce s výrobci, právním poradcem a Sborníku pravidel pro řešení reklamací od České obuvnické a kožedělné asosiace. Reklamační řád naleznete umístěn i v kamenné prodejně. 


Preambule

Reklamační řád účelně upřesňuje postup zákazníka a Lindy Vaňkové, se sídlem Hálkova 1056/10, 30100 Plzeň, IČ: 88381170, DIČ: CZ7761120158.
Živnostenský list vydán Magistrát města Plzně, živnostenský úřad, č.j. MMP/007524/12, provozovatele CLICHÉ SHOES (dále jen CLICHÉ SHOES nebo Prodávající) v případě, že přes veškeré úsilí Prodávajícího CLICHÉ SHOES o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného Zboží. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Článek I

Prevence

Společenská obuv je určena především pro nošení v interiéru a nehodí se k delší chůzi, neboť je velmi citlivá na mokro, vlhko a nerovný povrch.

Vycházková obuv je obuv k nošení po místích komunikacích a v interiérech.

Módní obuv je určená pro krátkodobé a občasné nošení. Materiály a typ kostrukce jsou vybírány s ohledem na poslední módní trendy. Životnost takovéto obuvi je omezená, může být i kratší než poskytovaná záruční doba. Tato obuv je určena především do suchého prostředí. Tato obuv není určena pro každodenní, časté používání.

Výrobní způsob obuvi, obuv lepená. Spodek obuvi je ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovlivněna promáčením nebo propocením obuvi, či opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi.

Výrobní způsob obuvi, obuv flexiblová. Spodek obuvi je přímo přišíván ke spodku obuvi. U tohoto typu je omezená vodonepropustnost. Tuto obuv používejte především do suchého prostředí. Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. U tohoto typu obuvi je nutné provádět důkladnou impregnaci, především u prošívaného okraje obuvi.

Ošetřování obuvi
Životnost Vaší obuvi závisí na jejím správném udržování a ošetřování.

Hladká usňová obuv – obuv z tohoto materiálu ošetřujte speciálním krémem, užití krému dle instrukcí výrobce krému. Useň není voděodolný materiál, ale vodopropustnost Vaší obuvi může být zvýšena pomocí impregnačních sprejů. Při užití impregnačního spreje dodržujte pokyny výrobce spreje.

Nubuková, velurová (semišová) obuv – obuv ošetřujte kartáčováním, nejlépe speciálními gumovými kartáčky. Při větším opotřebení můžete užít i barevné (i bezbarvé) vodoodpuzující spreje a prostředky určené pro tento materiál. U každého z těchto ošetřujících výrobků dodržujte pokynů výrobce prostředků. Obuv nikdy nekrémujte.

Textilní obuv – obuv ošetřujte za sucha kartáčkováním a čistícími spreji na textil. Při užití čistícího spreje dodržujte pokyny výtobce spreje.

Syntetická obuv (plasty, koženky) – svým vzhledem se často zaměňuje s usňovými materiály, jejich vlastnosti jsou však odlišné. Zejména prodyšnost, přizpůsobivost, absorpce. Obuv ošetřujte prostředky určenými pro syntetické materiály nebo pouze vlhkým hadříkem a vytřete ji do sucha. V žádném případě nepouživejte k ošetření prostředky určené pro useň. Plastové součásti obuvi jsou barveny a bývají náchylné k mechanickému poškození způsobeném např. zakopnutím.

Nezbytné obecné zásady udržování obuvi:
- pokud typ obuvi povoluje a vyžaduje, viz výše, obuv opakovaně impregnujte a krémujte, čestnost zvyšujte s vyšším výskytem deštivého a vlhkého počasí. Dodržujte instrukce výrobce přípravků
- při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci
- po vyzutí obuvi ji napněte na napínáky odpovídající velikosti
- obuv je nutné po každém vyzutí důkladně vyschnout a vyvětrat – i po krátkém použití dochází ke zvlhnutí vnitřku vlivem pocení nohou
- používáním nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení
- promáčnou obuv vycpěte novinovým papírem a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty
- není dovoleno prát obuv v pračce
- oprava opotřebované podešve či výměna patníků atp. se provádí běžně a včas v rámci základní údržby uživatelem na jeho náklady a zodpovídá za ni spotřebitel
- opořebení patníků souvisí s velikostí jejich plochy. Na malý patník (např. na jehlovém podpatku) je vyvíjen veliký tlak, což má za následek, že jeho opotřebení je podstatně rychlejší než-li opotřebení patníku s větší plochou
- nohu je nutno v obuvi dostatečně upevnit šněrovadly, zapínacími pásky (pokud jsou kontrukčně k dispozici) apod. Nedostatečné upevnění nohy v obuvi může být příčinou nadměrného opotřebení podšívek a stélek
- zabraňte styku světlé kůže a světlé sytentiky s jiným, jinak barevným materiálem. Světlá kůže a světlá syntetika absorbuje pigmenty tmavších barev
- v důsledku konstrukce módní obuvi s prodlouženou špičkou dochází při chůzi ke kontaktu špičky obuvi s podlahou či chodníkem atp. Důsledkem je poměrně rychlé opotřebení špiček podešví, případně i svršků. Obuv je nutno pravidelně kontrolovat a včas provést podražení podešví. Jde o základní údržbu uživatelem, kterou si zákazník provádí a hradí sám.
- v případě projevení závady je zákazník povinen uplnatnit reklamaci okamžitě. Nelze nárokovat právo reklamace pokud zákazník používal zboží s vadou a z vady opravitelné tak způsobil vadu neopravitelnou.

Nezbytné obecné zásady udržování kabelek:
- kabelky nepřetěžujte, chraňte před mechanickým poškozením, přenášením předmětů s ostrými hranami, před přímým slunečním zářením, deštěm, sněhem a mrazem
- na usňové materiály používejte impregnační sprej. Na hladkou useň lze užít i vhodný bezbarvý ošetřující krém (pozor, nepoužívejte barevné krémy, obarví následně oblečení, které se kabelky dotýká)
- barvená useň může obarvit světlé oblečení, naopak světlá useň přijímá barvy tmavší, typicky džínovou barva. Na toto nelze uplatnit reklamaci
- nostnost kabelky je zavislá na velikosti a konstrukci. Obecně lze specifikovat nosnost kabelky 0,5 kg, ale tato nosnost je limitována konstrukcí a velikostí jednotlivých typů kabelek
- kabelky nikdy neperte
- syté a pastelové barvy usně mohou po jisté době užívání zesvětlat, stejně jako bílá barva může po jisté době mírně zežloutnout. Tomu lze částečně zabránit používáním bezbarvého krému nebo impregnací. Vždy volte k tomu určené přípravky z dodržujte pokyny výrobce přípravků.

Článek II

Základní podmínky reklamace

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

Článek V

Odstranitelné vady

Článek VI

Neodstranitelné vady

Článek VII

Rozpor s kupní smlouvou

Článek VIII

Zboží prodávané za nižší ceny

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny.

Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s výše uvedenými články tohoto Reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.
U věcí použitých je možné zkrátit záruční dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

Článek IX

Řešení sporů

K případnému mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem: 22.8. 2018

Sledujte nás také na Facebook
I nadměrná obuv může být krásná s CLICHÉ SHOES © 2019
Beky - pomáháme útulkům pro psy a kočky