Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, včetně Nařízení o GDRP, platného od 25.5.2018.
 
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.cliche-shoes.cz (Prodávající Linda Vaňková, Chocerady 149, Chocerady, 25724, IČO 88381170) kupující dává prodávajícímu (provozovateli obchodu) souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. 

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Provozovatel obchodu se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou prostřednictvím internetového obchodu na www.cliche-shoes.cz jsou důvěrná a nebudou předána žádnému dalšímu subjektu.

Pokud jste doteď odebírali naši marketingovou komunikaci přes elektronické prostředky (e-mailem zasílaný newsletter), již jsme od vás souhlas se zasíláním tohoto média obdrželi a budete ji dostávat i nadále, pokud si nebudete sami přát ukončit její odběr.

Budeme naprosto respektovat, když v budoucnu změníte názor a rozhodnete se přestat naši marketingovou komunikaci nadále odebírat. Součástí každého newsletteru je i speciální odkaz, kde se můžete odhlásit z odebírání tohoto média.

Platné ode dne 9.10.2023.