Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
 
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.cliche-shoes.cz kupující dává prodávajícímu (provozovateli obchodu) souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Provozovatel obchodu se tímto zavazuje, že veškerá osobní data poskytnutá jakoukoliv formou prostřednictvím internetového obchodu na www.cliche-shoes.cz jsou důvěrná a nebudou předána žádnému dalšímu subjektu.

Sledujte nás také na Facebook
I nadměrná obuv může být krásná s CLICHÉ SHOES © 2018
Beky - pomáháme útulkům pro psy a kočky